Person­vern­­erklæring

1. Innledning
Vilmer AS er opptatt av å ivareta ditt personvern. Triggo er en applikasjon levert av Vilmer AS. Du finner mer informasjon om Triggo og hva du kan bruke Triggo til på forsiden.
Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»).
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
2. Ansvar etter loven
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vilmer AS ved daglig leder Øystein Landgraff.

Kontaktinformasjonen til VilMer er:
Vilmer AS
Nygata 22A
2380 Brumunddal
Epostadresse: kontakt@vilmer.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernombud Jon Georg Berentsen, CTO, på følgende epost: kontakt@vilmer.no
3. Definisjoner som vil hjelpe deg med å forstå denne personvernerklæringen
Personopplysninger
Opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Den registrerte
En identifisert eller identifiserbar fysisk person som opplysningene handler om, dvs. deg som bruker av nettsiden.
Behandling
Enhver håndtering av personopplysninger, inkludert (men ikke begrenset til) innsamling, lagring, organisering, utlevering, bruk og destruksjon av opplysninger.
Særlige kategorier personopplysninger
Personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, helse, seksualliv og seksuell orientering, samt genetiske data eller biometriske data.
GDPR
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR)
4. Hvordan behandler vi opplysninger?
4.1 Triggogruppe
Formålet med behandlingen: Opprette Triggogruppe som samler bruksdata/resultater fra flere brukerkontoer
Typer av personopplysninger: Navn, personbilde og epostadresse og/eller telefonnummer
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra de registrerte selv
Rettslig grunnlag: GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. De berettigede interesser er å tilby nettjenesten, hjelpe folk med å få bedre tjenester og generere mer aktivitet  
4.2 Nyhetsbrev og informasjon om Tjenesten
Formålet med behandlingen: Tilby nyhetsbrev og informasjon om Tjenesten til Brukere
Typer av personopplysninger: Navn, selskapstilhørighet, telefonnummer og/eller epostadresse.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra de registrerte selv
Rettslig grunnlag: Samtykke fra den registrerte, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a  
4.3 Leveranse og kundeoppfølging
Formålet med behandlingen: Levere varer og tjenester, kundeoppfølging og fakturering til kommuner, organisasjoner, bedrifter eller andre juridiske personer.
Typer av personopplysninger: Kontaktinformasjon til personen som er tilknyttet den juridiske personvern: Navn, firma, telefonnummer, e-postadresse.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra den registrerte selv eller den juridiske personen vedkommende er tilknyttet.
Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig for VilMers berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den aktuelle interessen er å få nye kunder, selge flere tjenester, samt utvide vår virksomhet. Etter vår oppfatning representerer ikke dette en risiko for dine rettigheter og friheter. Vi har gjort individuelle vurderinger av behandlingen i relasjon til de ulike formålene.
4.4 Kundeservice
Formålet med behandlingen: Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
Typer av personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
4.5 Myndighetskrav
Formålet med behandlingen: Behandling av personopplysninger for å etterleve myndighetskrav knyttet til skatt og regnskap.
Typer av personopplysninger: Dine personopplysninger og kontaktinformasjon - navn, firma, telefonnummer, e-postadresse, samt opplysninger om hjem og bosted som er relevante for å tilpasse varer og tjenester.
Hvordan er personopplysningene innhentet? Fra den registrerte selv.
Rettslig grunnlag: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, og grunnlag i skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven, skatteloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, og regnskapsloven mv.

Vi bruker for øyeblikket ikke systemer for automatisert beslutningstaking (når et elektronisk system bruker personopplysninger til å treffe en avgjørelse uten menneskelig innblanding).
5. Hvor lenge behandler vi personopplysninger om deg?
Når vi konstaterer at det ikke lenger er behov for eller krav om å lagre personopplysninger ut fra formålet med behandlingen, vil vi ikke lenger behandle opplysningene, og disse vil bli slettet i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende lovgivning. Når vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, slettes disse når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvis du vil motta mer informasjon om vår databehandlingspraksis, kan vi nås via kontaktopplysningene som er angitt i denne personvernerklæringens punkt 8.
6. Hvem er mottakere (eller kategorier av mottakere) av personopplysninger?
Lokalisering:
Mottakere eller kategorier av mottakere:
Google Analytics
EU og USA
Google Tag Manager
EU og USA
Heruko
Mailchimp
EU og USA
EU og USA
Auth0
EU og USA
Twilio
EU og USA
SendGrid
I alle disse tilfellene har vi hensiktsmessige kontrakts- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at personopplysninger er beskyttet. Ta kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon, jf. avsnitt 9.
EU og USA
Intercom
EU og USA
7. Cookies og webanalyse
7.1 Hva er cookies?
En informasjonskapsel (også kalt cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside, for å samle inn opplysninger om bruk av nettstedet. Vi knytter ikke bruken til deg som enkeltperson eller identifiserer deg, men ser på mønstre og bruk på et overordnet nivå i statistikkform. Dette gjøres for å bedre brukeropplevelsen og forbedre innholdet i tjenesten. Vi benytter webanalyseverktøy til å innhente denne informasjonen.

Du må samtykke til bruk av personopplysninger (ekomloven § 2-7b). Samtykke gis ved at forhåndsinnstillingene på din nettleser aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at nettsiden skal lagre informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Se nærmere om dette ved å klikke deg inn her.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser (personvernforordningen art. 8 bokstav f). VilMers berettigede interesse er å optimalisere vår nettside og tjenester for øvrig, samt få nettsiden påse at nettsiden fungerer og er brukertilpasset.
7.2 Hva slags cookies bruker vi?

Google Analytics
Vi bruker Google Analytics for å hente ut generell statistikk om hvordan nettstedet brukes, slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson. Følgende cookies settes av Google Analytics: _utma - _utmb - _utmz –

Dette er tredjeparts-cookies fra Google Analytics. Disse gir oss informasjon om hvordan nettstedet brukes (statistikk).

Du kan lese mer om Google Analytics her.
8. Dine rettigheter i forbindelse med vår behandling
Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger om deg. Disse rettighetene er oppsummert i vedlegg 1 til denne personvernerklæringen under. Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er beskrevet i avsnitt 9 nedenfor.
9. Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, databehandling eller utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontakt@vilmer.no.

Hvis du mener at dine rettigheter er blitt krenket av Vilmer, vennligst gi oss beskjed. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, tilsynsmyndigheten for personopplysningsvern i Norge: https://www.datatilsynet.no. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter tilsynsmyndighetene, og ber deg derfor vennligst om å kontakte oss først.
Vedlegg 1
Rettighetene som er omtalt i avsnitt 8 i personvernerklæringen må tolkes i samsvar med GDPR, og er:

1. Rett til tilgang på informasjon Du har rett til å motta bekreftelse på om opplysningene om deg blir behandlet av oss, samt annen informasjon knyttet til bruken av opplysningene og kopiene av denne informasjonen. Du har også rett til å be om tilgang til data som vi behandler.

2. Retten til å kreve sletting Du har rett til å be oss om å slette dataene dine. Vi skal straks imøtekomme forespørselen din, med mindre et unntak fra sletting kommer til anvendelse, for eksempel hvis dataene er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

3. Rett til å protestere Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg. Du kan påberope deg denne rett når vi behandler personopplysninger basert på våre berettigede interesser. Hvis du ber oss om å slutte å behandle personopplysninger, vil vi avslutte behandling av personopplysningene, med mindre vi kan vise tilstrekkelige grunner til hvorfor behandlingen likevel skal fortsette i samsvar med personopplysningsloven, eller hvis opplysningene er nødvendige for å fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Rett til korreksjon Du har rett til å be VilMer rette eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg.

5. Rett til begrensning Du har rett til å be om at vi begrenser behandling av personopplysninger om deg. Når du påberoper deg din rett til begrensning, vil vi likevel holde opplysningene, men vil ikke behandle det videre. Vi vil imidlertid behandle opplysningene hvis formålet med behandlingen er å slå fast, håndheve eller forsvare juridiske krav.

6. Rett til å trekke samtykket Du har rett til å trekke ditt samtykke til enhver tid. For å gjøre dette, kontakter du VilMer i samsvar med avsnitt 9 i personvernerklæringen.

7. Rett til dataportabilitet Du har rett til å kunne motta kopier av relevante personopplysninger du har avgitt, i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format og å be om at denne informasjonen sendes direkte til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.


Personvernerklæring v.1.1 - oppdatert 24.03.2021.